Available courses

Course Image Základní informace

Základní informace

V kurzu naleznete tematické plány, sylabus, řád PC učebny, základní informace k BOZP a PO, pravidla hodnocení, pokyny pro práci se systémem moodle pro jednotlivé ročníky ajn.

Course Image Základy IKT

Základy IKT

Základy IKT se zaměřují na základní pojmy jako jsou hardware, software, firmware a základní jednotky paměti. Kurz pokrývá i problematiku číselných soustav a převodu mezi nimi.

Course Image Hardware

Hardware

Vše o komponentách a periferiích.

Course Image Software

Software

Kurz popisuje zejména základní rozdělení a způsoby použití programového vybavení počítače. Dále se zabývá problematikou základních licencí SW, autorského práva a CreativeCommons. V neposlední řadě jsou vysvětleny pojmy plagiátorství a počítačové pirátství.

Course Image Operační systémy

Operační systémy

Pohled na nejznámější zástupce operačních systémů (Windows, Linux a Mac OS). Kurz osvětluje pojmy jako jsou multitasking, plug and play nebo souborový systém. Dále porovnává adresářové struktury jednotlivých operačních systémů a poskytuje podklady pro zvládnutí základní orientace v operačních systémech Windows a Linux. V rozšiřující sekci naleznete materiály popisující operační systém jako správce paměti a procesů.

Course Image Internet a komunikace

Internet a komunikace

Letmý pohled do světa internetu zabývající se mimo jiné historií, principem fungování, vyhledáváním, důvěryhodností, bezpečností a orientací v tomto "chaotickém" prostředí.

Course Image Textový editor

Textový editor

Kurz obsahující zejména zadání úloh k problematice úpravy prostého textu. Důležitou součástí jsou typografické konvence.

Course Image Grafika

Grafika

Kurz odpovídá na otázky: Jaký je rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou? Co je to barevný model a jaké známe zástupce barevných modelů? Jaké vlastnosti mají základní grafické formáty? Jaké jsou oblasti použití grafiky vektorové a rastrové? K dispozici jsou podklady pro praktické cvičení v editorech rastrové a vektorové grafiky.

Course Image Prezentace

Prezentace

Jak na zpracování informací a přípravu prezentace? Který prezentační nástroj použít a na co si dát pozor (barvy, efekty, typografie, text, ...)? Proč je důležitá generální zkouška a příprava techniky? Jak na samotný výstup? Jak zvládnout stres, trému a nervozitu?

Course Image Tabulkový procesor

Tabulkový procesor

Kurz obsahující zejména zadání úloh k problematice tabulkového procesoru.

Course Image Zvuk

Zvuk

Kurz popisuje principy, parametry, zachycení a přehrávání zvuku a videa. Součástí je osvětlení pojmů ripování, grabování nebo renderování. Dále je uvedeno několik nejznámějších zvukových a video formátů včetně jejich vlastností. K dispozici jsou podklady pro praktické cvičení v editorech videa a zvuku.

Course Image Video

Video

Kurz popisuje principy, parametry, zachycení a přehrávání videa. Součástí je osvětlení pojmů ripování, grabování nebo renderování. Dále je uvedeno několik nejznámějších video formátů včetně jejich vlastností. K dispozici jsou podklady pro praktické cvičení v editorech videa.

Course Image Informační etika a legislativa

Informační etika a legislativa

Kurz zabývající se problematikou autorských práv, duševního vlastnictví, konceptu svobodného software, bibliografií a citacemi.

Course Image Tvorba webu

Tvorba webu

Kurz seznamuje s možnostmi tvorby webové prezentace od psaní v jazyce HTML a CSS, přes využití WYSIWYG editorů, stažení a úprav šablon na internetu, až po práci v redakčních systémech.

Course Image Sítě

Sítě

Základy zejména počítačových sítí. Krok po kroku budou vysvětleny principy fungování sítě a její rozdělení dle topologie, architektury či velikosti.

Course Image Seminář IVT

Seminář IVT

Kurz je věnován teoretické části semináře ICT, který lze zapsat ve třetím i čtvrtém ročníku jako dvouhodinový i čtyřhodinový, tj. včetně praktické části. Seminář je především zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností nejenom středoškolské problematiky ICT vyjma algoritmizace a programování, pro které je určen samostatný seminář. Studenti čtvrtého ročníku mohou posléze z daného obsahu a učiva vykonat maturitní zkoušku.